Solve puzzle win ₹1 daily
Rank
Name
Time(Sec)
1
Ravi Chaudhary
21.608
2
Gaurav Srivastav
21.921
3
AKSHAY
22.072
4
Pari Singh
22.191
5
Siddappa
22.638
6
Shambhu rai
23.144
7
Sonu
24.082
8
Ravi Singh
24.722
9
Kamal
28.707
10
Khagen bodo
30.025
11
Shashaa
30.311
12
Sahadeb Pandit
30.836
13
Rohit gupta
31.662
14
Om prakash
32.598
15
Ganesh
32.759
16
Davil
32.966
17
Dhiraj kumar
34.829
18
Ahin Pandit
35.204
19
Rekha
35.238
20
Nisha
36.085
21
lavesh
36.338
22
Rishi
36.652
23
Voda
36.698
24
Nisha bharti
37.011
25
Kamal
37.409
26
Khudemai bodo
38.205
27
Salik khan
38.518
28
Vicky kumar
38.715
29
Dhaval
38.795
30
Priya Suthar
38.897
31
PRABHASA CHANDRA SAH
39.125
32
Kumari
39.461
33
Jyotsna
39.606
34
Tamanna parween
39.792
35
Ram
39.811
36
Gurmit
39.821
37
Vijayapriya
39.828
38
Aryan
39.849
39
Bikrant Gupta
40.115
40
Devi
40.561
41
Yogi jadeja
40.718
42
Kabira
40.085
43
Mithun Ahir
40.938
44
Manikandan
41.375
45
Vikas Nema
41.755
46
New airtel
41.079
47
Hanif Rahaman Molla
41.792
48
Suresh Babu
42.056
49
Shubham Bishnoi
42.234
50
biswajit biswas
42.236