User Name Wins Amount
Amit Kumar 345 ₹86
rekha khandelwal 340 ₹85
Sunil Kumar Nayak 340 ₹85
RAVI PRAKASH METHI 338 ₹85
Sajid Aziz 336 ₹84
Dolly Doll 335 ₹84
Praveen Kumar 333 ₹83
Edward Cullen 333 ₹83
RAVI KHANDELWAL 332 ₹83
Virendra kumar 330 ₹83
SANDIP KUMAR 330 ₹83
Ashish Raut 327 ₹82
Deepak Magar 327 ₹82
Lokesh Yadav 327 ₹82
Syed Mophijur Rahman 326 ₹82
Shaik Afzal 326 ₹82
Leena Rajpal 326 ₹82
Villy Patel 325 ₹81
Kumarpal Vasa 325 ₹81
Shubham Nagmoti 325 ₹81
Ashish atkare 325 ₹81
Dhiraj Singh 324 ₹81
Ramesh Chandel 322 ₹81
Hira Lubana 321 ₹80
Ritankar Chakraborty 318 ₹80