pay-box
Set your score to win
Rank
Name
Score
1
Raja
7003
2
Poojashree
6100
3
Jaslim
6100
4
Shakuntala Jain
6100
5
MALAY ROY
6100
6
ABHISHEK TRIVEDI
6100
7
rocky kumar
6100
8
Simi Roy
6100
9
Deepti sharma
6100
10
Durga Revanth Sripat
6100
11
Vikesh kumar
6100
12
Sarit Kumar Das
6100
13
Sarit Kumar Das
6100
14
Prince kumar
6100
15
Mitranjan kumar
6100
16
Salil Kumar Das
6100
17
Rahul bharti
6100
18
AFIF
6100
19
Dhiraj Singh
6100
20
Salil Kumar Das
6100
21
Dk Singh
6100
22
Pushpa
6100
23
Aditya sharma
6100
24
Argha das
6100
25
ramesh mahto
6100
26
Prahlad bharti
6100
27
Sumit Kumar
6100
28
Sunita sharma
6100
29
Bipasha Roy
6100
30
Sumit Malhotra
6100
31
Afif Aslam
6100
32
Anita
6100
33
Manoj
6100
34
tech guru Promit
6100
35
Anwar
6100
36
Surender Mahto
6100
37
Viswanathan
6100
38
Promit
6100
39
Sunny
6100
40
Yogesh
6100
41
Promit
6100
42
ramesh mahto
6100
43
Love You Zindagi
6100
44
Ayaan
6100
45
Mitesh Jain
6100
46
Abhi
6100
47
Amal
6100
48
Prasanta Ghosh
6100
49
Suman
6100
50
Prakash kumar
6100