pay-box
Set your score to win
Rank
Name
Score
1
Raja
20019
2
Dhanjit deka
8140
3
Surajit Mallick
5497
4
Manju Agarwal
5414
5
Sanjiv Dehade
5352
6
Manoj
5250
7
Atul Kumar Agarwal
5064
8
Anurag Agarwal
4953
9
Arun Garg
4812
10
Ananya
4801
11
Mehul padhiyar
4771
12
Sundar
4754
13
Sundy saha
4748
14
Prakash
4745
15
rocky kumar
4690
16
Riya
4689
17
Priyanka
4607
18
Anirban guha
4515
19
Amal
4476
20
SANJAY
4421
21
Shashi
4287
22
Gaurav kumar
4261
23
Sahil
4192
24
Sundara Mahalingam
3945
25
Anu Yadav
3866
26
Amit yadav
3855
27
harshavardhan tetala
3826
28
PRABHA
3815
29
Nikhat I G
3802
30
Jason
3801
31
tech guru Promit
3801
32
Sandip mondal
3801
33
ABHISHEK TRIVEDI
3800
34
Rahul
3791
35
Axaybade
3788
36
Snehalatpatel
3780
37
Champak bora
3773
38
Paryag
3770
39
Jeya Prakash
3745
40
john bhutia
3735
41
Indrajit ithape
3733
42
Prince kumar
3732
43
Sundar
3723
44
Prahlad bharti
3723
45
Shivam
3720
46
Javed ali
3720
47
Promit
3717
48
Sangeeth siav s
3712
49
Rajeshwar
3712
50
Biswajit Pal
3710