pay-box
Set your score to win
Rank
Name
Score
1
Soumendra Ghorai
63382
2
Anurag Agarwal
50823
3
Manju Agarwal
50057
4
Atul Kumar Agarwal
48917
5
Arun Garg
46409
6
Manoj
44617
7
Sakshi
39188
8
Deepti
34639
9
Subrata pramanik
31282
10
Karttik Kumar Kar
27694
11
Prasad
27480
12
Robin
27149
13
Aman kumar
26721
14
Abhishek Singh
25785
15
Mihir Mondal
25223
16
Jaslim
24123
17
jithin
23752
18
Rohit manjhi
23354
19
Durga Revanth Sripat
22906
20
Akash Roy
21525
21
Bobi Tissopi
21505
22
Sunil khanduja
20926
23
Anirban guha
19405
24
Hit
18997
25
Ramakrishnan
18987
26
Surya
18947
27
Tanay Ghosh
18900
28
Chandrani ghosh
18432
29
Ajoy Basfore
15660
30
Smile
15650
31
Poojashree
15359
32
Rachit Nain
13724
33
Preet Kaur
12002
34
shishir Kumar Gupta
11875
35
Jigar
11778
36
Geeth
11644
37
Vikrant
11507
38
Iqbal Ahmad
11350
39
Dhiraj Singh
11136
40
Mehul padhiyar
11029
41
Bikki
10768
42
Monu
10698
43
shayad
10631
44
Asger
10504
45
Manoj kumar
10330
46
Shiv Prasad Sahu
10330
47
Surajit Mallick
10320
48
Champak bora
10183
49
Abdul Mannan
10136
50
Raj bunny
10096