pay-box
Set your score to win
Rank
Name
Score
1
Manoj
50298
2
Arun Garg
50074
3
Anurag Agarwal
49783
4
Manju Agarwal
49218
5
Atul Kumar Agarwal
48616
6
Chitraketu Prasad
37528
7
Amit Gupta
34676
8
Ashish kumar
28694
9
Raja
27079
10
Jagat
27079
11
Rajam
27079
12
Jaslim
24270
13
Imam
22130
14
Riya
21585
15
Partha deb
21087
16
Prajjwal
20368
17
Arandam ganguly
20311
18
Sundy saha
20301
19
Anirban guha
20231
20
Mstdel
20174
21
Raj
20057
22
Aman
19766
23
Sudipta Sarkar
18131
24
prathibha kothapalli
17255
25
C sengupta
16780
26
Nikhil kumar
15650
27
Anil garg
15466
28
Suri
14941
29
Piaa
14911
30
ravi kumar
14891
31
Sunny sarkar
14212
32
mobilemarketing
14182
33
Vivek kumar
14182
34
Abhijit baidya
14172
35
Mehul padhiyar
14015
36
Laxmi devi
13744
37
Soni
13560
38
Zahir
13463
39
GAYATHRI V PAI
13276
40
Sarit Kumar Das
13102
41
ZAIN Ansari
13082
42
Amarpriya
12868
43
Jagannath Singh
12286
44
Shewhoslays
12109
45
Iqbal Ahmad
11885
46
Prince kumar
11661
47
Uday pal
11176
48
Dalit singh
11089
49
Shashi
11079
50
Asger
10544